• Biuro nieruchomości Kaszuby
 • Biuro nieruchomości Kaszuby
 • Oferta nieruchomości
 • Biuro nieruchomości Kaszuby
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Zarządca nieruchomości Kartuzy
 • O firmie
 • Zarządca nieruchomości Kartuzy
 • Kontakt
ul. Kościerska 11, 83-300 Kartuzy
tel.: +48 697 205 205
e-mail: biuro@gruntpol-invest.pl

Zarządzanie nieruchomościami

Jeśli zależy Ci na zwiększeniu bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, to zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy w zakresie profesjonalnego zarządzania nieruchomościami.

W zakresie doradztwa inwestycyjnego proponujemy: 

 • Opracowanie strategii rozwoju i optymalnego wykorzystania nieruchomości w oparciu o ekspertyzę lokalnego rynku i długofalowy biznes plan.
 • Analizę możliwości alternatywnych sposobów wykorzystania obiektu w celu uzyskania jak największych zysków (np. przekształcenie nieruchomości mieszkalnej w komercyjną).
 • Tworzenie rocznych i długoterminowych planów zarządzania nieruchomością.
 • Opracowanie planu obniżania kosztów związanych z utrzymaniem obiektu.
 • Doradztwo w zakresie źródeł i sposobów finansowania i rozwoju.
 • Monitorowanie wpływu zmiany wartości na realizacje celów właściciela i ocena ryzyka inwestycyjnego.
 • Opracowanie i wdrożenie planów marketingowych w celu przyciągnięcia i utrzymania najemców lub nabywców.
 • Określanie, zalecanie i zatwierdzanie nieruchomości do zbycia i nabycia.

Ponadto w zakresie zarządzania i administracji oferujemy:

 • Obsługę prawną.
 • Administrowanie procesem wydzierżawiania i odnowy dzierżawy, negocjowanie lub kontrola i zatwierdzanie warunków najmu.
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie administrowania nieruchomością.
 • Sporządzanie budżetu oraz kontrolę nad jego wykonaniem.
 • Zatwierdzanie znaczących odchyleń od budżetu, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.
 • Sporządzanie bilansów oraz raportów finansowych. 
 • Ustalanie lub zatwierdzanie wysokości czynszów na podstawie analizy lokalnego rynku, oraz naliczanie najemcom opłat miesięcznych.
 • Prowadzenie i aktualizację spisu najemców lokali, wchodzących w skład nieruchomości.
 • Negocjacje i kontrolę realizacji umów, zapewniających dostawę mediów (gaz, energia, woda, ogrzewanie, wywóz nieczystości, itp.).
 • Określanie możliwego ryzyka związanego z ubezpieczeniem nieruchomości, jego rekomendację oraz monitorowanie.
 • Nadzór nad księgowością.
 • Zapewnienie funkcjonowania nieruchomości zgodnie z przepisami prawa i ochrony środowiska.
 • Dbałość o właściwy stan techniczny budynku.
 • Nadzorowanie prac firm odpowiedzialnych za konserwacje, bieżące naprawy oraz utrzymanie czystości obiektu.
 • Realizację i kontrolę przeglądów technicznych, rocznych i wieloletnich.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej obiektu.
 • Zatwierdzanie i nadzór nad remontami bieżącymi i kapitalnymi.
 • Opracowywanie i wdrażanie programów zabezpieczeń i ochrony dla nieruchomości.
 • Ustalanie lub monitorowanie i wprowadzanie zasad i procedur operacyjnych.
 • Nadzór nad płatnościami, łącznie z odpowiedzialnością za wpływy, prowadzenie zapisów księgowych, nadzorowanie rachunków bankowych i opóźnionych płatności.
 • Kontakt z najemcami w zakresie poziomu świadczonych usług, przyjmowanie zgłoszeń, interwencji i wniosków.

Wykazujemy się dużą elastycznością, ponieważ dostosowujemy się do potrzeb każdego klienta. Z tego powodu, na życzenie zleceniodawcy możemy realizować dowolnie wybrane usługi, związane z nieruchomościami.

Ofertę kierujemy do:

 • Wspólnot mieszkaniowych.
 • Właścicieli nieruchomości mieszkaniowych, użytkowych, magazynowych.
 • Właścicieli nieruchomości komercyjnych: biurowych, handlowych oraz rozrywkowych.

Firma Gruntpol-Invest zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami. Oferujemy doradztwo inwestycyjne, opracowania planów optymalnego (i zyskownego) wykorzystania nieruchomości oraz administrowanie powierzonym obiektem.

Zarządzanie nieruchomościami Kartuzy Zarządzanie nieruchomościami Kartuzy
Nasze usługi wykonujemy w oparciu o precyzyjne opracowania i ekspertyzy, które minimalizują ryzyko inwestycyjne.
Zarządca nieruchomości Kartuzy Zarządzanie nieruchomościami Kartuzy
W przypadku zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi oraz instytucjonalnymi nasze działania skupiają się przede wszystkim na obniżaniu kosztów związanych z utrzymaniem części wspólnych oraz opracowywaniu alternatywnych rozwiązań, w celu pozyskania dodatkowych źródeł przychodów.
Zarządca nieruchomości Kartuzy Zarządzanie nieruchomościami Kartuzy
W przypadku zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, nasza strategia jest ukierunkowana na maksymalizację osiąganych zysków.
Zarządca nieruchomości Kartuzy Zarządzanie nieruchomościami Kartuzy
Ponadto zajmujemy się opracowywaniem planów zarządzania na zlecenie, jako specjalistyczne narzędzie do:
 • analizy istniejącego stanu nieruchomości,
 • planowania realizacji założeń postawionych przez właściciela nieruchomości,
 • planowania uzasadnionego inwestowania w nieruchomość.
Zarządca nieruchomości Kartuzy