Zarządzanie nieruchomościami

Jeśli zależy Ci na zwiększeniu bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, to zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy w zakresie profesjonalnego zarządzania nieruchomościami.

Ofertę kierujemy do:

 • Wspólnot mieszkaniowych.
 • Właścicieli nieruchomości mieszkaniowych, użytkowych, magazynowych.
 • Właścicieli nieruchomości komercyjnych: biurowych, handlowych oraz rozrywkowych.

W zakresie zarządzania i administracji oferujemy:

 • Obsługę prawną.
 • Administrowanie procesem wydzierżawiania i odnowy dzierżawy, negocjowanie lub kontrola i zatwierdzanie warunków najmu.
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie administrowania nieruchomością.
 • Sporządzanie budżetu oraz kontrolę nad jego wykonaniem.
 • Zatwierdzanie znaczących odchyleń od budżetu, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.
 • Sporządzanie bilansów oraz raportów finansowych.
 • Ustalanie lub zatwierdzanie wysokości czynszów na podstawie analizy lokalnego rynku, oraz naliczanie najemcom opłat miesięcznych.
 • Prowadzenie i aktualizację spisu najemców lokali, wchodzących w skład nieruchomości.
 • Negocjacje i kontrolę realizacji umów, zapewniających dostawę mediów (gaz, energia, woda, ogrzewanie, wywóz nieczystości, itp.).
 • Określanie możliwego ryzyka związanego z ubezpieczeniem nieruchomości, jego rekomendację oraz monitorowanie.
 • Nadzór nad księgowością.
 • Zapewnienie funkcjonowania nieruchomości zgodnie z przepisami prawa i ochrony środowiska.
 • Dbałość o właściwy stan techniczny budynku.
 • Nadzorowanie prac firm odpowiedzialnych za konserwacje, bieżące naprawy oraz utrzymanie czystości obiektu.
 • Realizację i kontrolę przeglądów technicznych, rocznych i wieloletnich.
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej obiektu.
 • Zatwierdzanie i nadzór nad remontami bieżącymi i kapitalnymi.
 • Opracowywanie i wdrażanie programów zabezpieczeń i ochrony dla nieruchomości.
 • Ustalanie lub monitorowanie i wprowadzanie zasad i procedur operacyjnych.
 • Nadzór nad płatnościami, łącznie z odpowiedzialnością za wpływy, prowadzenie zapisów księgowych, nadzorowanie rachunków bankowych i opóźnionych płatności.
 • Kontakt z najemcami w zakresie poziomu świadczonych usług, przyjmowanie zgłoszeń, interwencji i wniosków.

Wykazujemy się dużą elastycznością, ponieważ dostosowujemy się do potrzeb każdego klienta. Z tego powodu, na życzenie zleceniodawcy możemy realizować dowolnie wybrane usługi, związane z nieruchomościami.

Firma Gruntpol-Invest zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami. Oferujemy doradztwo inwestycyjne, opracowania planów optymalnego (i zyskownego) wykorzystania nieruchomości oraz administrowanie powierzonym obiektem.

Nasze usługi wykonujemy w oparciu o precyzyjne opracowania i ekspertyzy, które minimalizują ryzyko inwestycyjne.

W przypadku zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi oraz instytucjonalnymi nasze działania skupiają się przede wszystkim na obniżaniu kosztów związanych z utrzymaniem części wspólnych oraz opracowywaniu alternatywnych rozwiązań, w celu pozyskania dodatkowych źródeł przychodów.

W przypadku zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, nasza strategia jest ukierunkowana na maksymalizację osiąganych zysków.

Zapraszamy do współpracy!

GRUNTPOL-INVEST
Krzysztof Patoka

ul. Kościerska 11, 83-300 Kartuzy
tel.: +48 697 205 205
e-mail: biuro@gruntpol-invest.pl